Vad är axeltryck?

Axeltryck är ett begrepp som beskriver den sammanlagda vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan. Det är en viktig faktor inom transport och vägunderhåll, eftersom det påverkar både vägens slitage och fordonets säkerhet.

Förstå axeltryck

Axeltryck definieras som den statiska vikt som varje hjulaxel på ett fordon överför till underlaget. Detta värde varierar beroende på fordonets konstruktion, last och antal axlar. Axeltrycket är avgörande för att bestämma vilka vägar ett fordon kan köra på, eftersom olika vägar har olika bärighetsklasser.

 

Bärighetsklasser och tillåtet axeltryck

Vägar i Sverige delas in i olika bärighetsklasser (BK) som anger vilken maximal vikt de kan hantera. Här är de vanligaste bärighetsklasserna och deras tillåtna axeltryck:

BK1: Max 10 ton för icke-drivande axlar, 11,5 ton för drivande axlar

BK2: Max 10 ton för både drivande och icke-drivande axlar

BK3: Max 8 ton för både drivande och icke-drivande axlar

BK4: Samma som BK1 men gäller för nya typer av vägar och konstruktioner

 

Hur axeltryck mäts och används

Axeltryck mäts genom att väga fordonet på särskilda vågar som finns vid vissa vägstationer och kontrollpunkter. Detta säkerställer att fordonet inte överskrider de lagliga gränserna för vägen det färdas på. Överskridande axeltryck kan leda till böter och tvingande omdirigeringar för att skydda väginfrastrukturen.

 

Betydelsen av korrekt axeltryck

Att hålla rätt axeltryck är inte bara en fråga om att följa lagen, utan också om säkerhet och hållbarhet. Ett korrekt axeltryck minskar risken för vägskador och förbättrar fordonets hantering och bromsförmåga.

 

Tips för fordonsägare och förare

  • Kontrollera lasten: Se till att lasten är jämnt fördelad för att undvika överbelastning på en enskild axel.
  • Följ vägskyltar: Håll utkik efter vägskyltar som anger max tillåtet axeltryck på vägen du färdas.
  • Regelbunden vägning: Kontrollera fordonets vikt regelbundet, särskilt efter att ha lastat om.

Koppling till fälgar

På OCL Brorssons erbjuder vi ett brett sortiment av fälgar som kan hjälpa till att optimera ditt fordons prestanda och säkerhet. Rätt fälgar kan förbättra fordonets väghållning och viktfördelning, vilket i sin tur påverkar axeltrycket positivt. Med rätt fälgar kan du säkerställa att ditt fordon inte bara ser bra ut utan också fungerar optimalt under alla förhållanden.

 

Avslutande tankar

Att förstå och hantera axeltrycket på ditt fordon är avgörande för säker körning och väghållning. Genom att följa reglerna och använda rätt utrustning, som högpresterande fälgar från OCL Brorssons, kan du maximera både säkerheten och livslängden på ditt fordon och de vägar du kör på.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.