Vad är sant beträffande katalysatorn?

Har du någonsin funderat över hur din bil bidrar till en renare miljö? Det är ingen hemlighet att bilavgaser är skadliga, men tack vare en viktig komponent, katalysatorn, kan dessa skadliga ämnen reduceras avsevärt. Låt oss dyka djupare in i vad en katalysator är och hur den fungerar.

 

Katalysatorns roll i rening av avgaser

Katalysatorn är en avgörande del av bilens avgassystem och spelar en viktig roll för att minska utsläppen av skadliga ämnen. När avgaserna från motorn passerar genom katalysatorn sker en kemisk reaktion som omvandlar farliga föroreningar till mindre skadliga ämnen. Specifikt reducerar katalysatorn tre huvudsakliga föroreningar:

 • Kolmonoxid (CO) – en giftig gas som kan påverka syreupptagningen i blodet.
 • Kväveoxider (NOx) – bidrar till luftföroreningar och kan orsaka andningsproblem.
 • Kolväten (HC) – oförbrända bränslerester som kan orsaka smog.

 

Hur fungerar en katalysator?

Inuti katalysatorn finns en honungskaksstruktur belagd med ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Dessa metaller fungerar som katalysatorer, vilket innebär att de påskyndar kemiska reaktioner utan att själva förbrukas. När avgaserna passerar genom denna struktur omvandlas kolmonoxid till koldioxid, kväveoxider till kväve och syre, och kolväten till koldioxid och vatten.

 

Nödvändighet av rätt temperatur

För att katalysatorn ska fungera optimalt behöver den nå en arbetstemperatur på mellan 400 och 600 grader Celsius. Detta innebär att den inte renar avgaserna lika effektivt vid korta resor då motorn inte hinner bli tillräckligt varm. Därför är det rekommenderat att använda motorvärmare vid kallstarter för att snabbare nå rätt arbetstemperatur och därmed minska utsläppen.

 

Vanliga frågor om katalysatorn

 • Vilka ämnen kan katalysatorn inte rensa bort?
  • Katalysatorn kan inte omvandla koldioxid, som även om det är mindre skadligt än kolmonoxid, fortfarande bidrar till växthuseffekten.
 • Vad händer om katalysatorn är defekt?
  • Om katalysatorn är skadad eller inte fungerar korrekt kommer avgasutsläppen att öka avsevärt. Detta innebär högre halter av kväveoxider och kolväten i luften.
 • Hur länge håller en katalysator?
  • En katalysator kan hålla länge, men dess effektivitet minskar över tid. Särskilt om man använder bränslen som innehåller bly eller andra föroreningar.

 

OCL Brorssons – Din expert på fälgar

När du tänker på att förbättra din bils prestanda och utseende, glöm inte bort att fälgar spelar en stor roll. Hos OCL Brorssons hittar du ett brett sortiment av fälgar som kan ge din bil ett nytt liv. Oavsett om du letar efter något sportigt eller elegant, har vi något för alla smaker. Besök oss på oclbrorssons.se för att upptäcka vårt utbud och ge din bil det lyft den förtjänar.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.