Vad betyder totalvikt?

Totalvikt är ett centralt begrepp inom fordonsindustrin och är särskilt viktigt att förstå för alla som kör eller äger ett fordon. Detta begrepp beskriver den maximala vikten ett fordon lagligen får ha när det är fullastat med både last och passagerare.

 

Definition av totalvikt

Totalvikten för ett fordon inkluderar:

  • Tjänstevikt: Detta är vikten av fordonet i sig när det är fullt driftfärdigt. Tjänstevikten innefattar vikten av fordonets kaross, verktyg, reservhjul, samt nödvändiga vätskor som bränsle och olja. Föraren räknas också ofta in i denna vikt.
  • Maxlast: Detta är den maximala vikt av last (inklusive passagerare utöver föraren) som fordonet är designat att kunna bära. Maxlasten adderas till tjänstevikten för att beräkna totalvikten.

Exempel på beräkning av totalvikt

Om vi antar att ett fordon har en tjänstevikt på 1800 kg och en maxlast, inklusive passagerare och last, på 400 kg, skulle totalvikten vara:

Tjänstevikt: 1800 kg

Maxlast: 400 kg

Totalvikt: 1800 kg + 400 kg = 2200 kg

Detta innebär att fordonet inte får väga mer än 2200 kg när det är fullastat enligt de regler och specifikationer som gäller.

 

Varför är totalvikten viktig?

Totalvikten är avgörande för flera aspekter av fordonshanteringen, inklusive säkerhet, bränsleeffektivitet och laglig överensstämmelse. Överlastade fordon kan leda till ökat slitage på vägar och broar, ökad risk för olyckor på grund av förlängd bromssträcka och sämre hantering samt högre bränsleförbrukning och utsläpp.

 

Anknytningen mellan vikt och fälgar

Korrekt anpassade fälgar fördelar vikten jämnare och kan förbättra fordonets hantering, speciellt när det är tungt lastat. Att välja rätt fälgar för ditt fordon från oclbrorssons.se kan hjälpa till att stödja dess totalvikt. Detta optimerar inte bara körupplevelsen utan bidrar också till säkerheten genom att minska risken för däck- och fälgskador under tung belastning.

 

Slutsats

Totalvikten är en kritisk faktor att ha koll på när du utvärderar ett fordonets kapacitet. Att hålla sig inom de rekommenderade viktbegränsningarna är nödvändigt för att säkerställa säkerheten på vägen samt att undvika böter och andra rättsliga problem. Tänk på att alltid kontrollera ditt fordon och dess last regelbundet, och investera i pålitliga fälgar som kan hantera vikten och förbättra din färdsäkerhet.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.