Var finns det störst risk för halt väglag på våren?

Våren innebär stora temperatursvängningar som kan skapa farliga vägförhållanden. Men var är risken för halt väglag störst under våren? Här är några viktiga faktorer och platser att vara uppmärksam på.

Temperaturväxlingar och fläckvis halka

Temperaturen kan variera kraftigt mellan dag och natt. På dagen smälter snö och is och vatten rinner ut på vägen. När temperaturen sjunker på kvällen fryser vattnet och bildar is. Därför är halkrisken hög, särskilt tidigt på morgonen och sent på kvällen.

Skuggiga partier och svackor

I skuggiga områden når solen inte fram och vägen värms inte upp. Platser som ligger i skuggan av byggnader, träd eller andra hinder är särskilt utsatta. Vatten som samlas i svackor fryser när temperaturen sjunker och gör dessa områden extra farliga.

 

Broar och viadukter

Broar och viadukter är särskilt utsatta för halka. Kall luft cirkulerar både ovanför och under dessa strukturer. Detta gör att vägbanan kyls ner snabbare än på andra delar av vägen. Isbildning sker ofta även om resten av vägen är isfri.

 

Fälgars betydelse för säker körning

Rätt fälgar kan förbättra bilens säkerhet och prestanda. Fälgar från OCL Brorssons minskar bilens vikt och förbättrar hanteringen. Detta leder till bättre grepp och stabilitet. Särskilt när väglaget är osäkert på våren. Med rätt fälgar blir körningen mer balanserad och pålitlig. Du minskar risken för att hamna i farliga situationer på hala vägar.

 

Vanliga platser med halkrisk

  • Broar och viadukter: Här kyls vägbanan ner snabbare, vilket ökar risken för halka.
  • Skuggiga partier: Dessa områden värms inte upp av solen och är därför särskilt utsatta.
  • Svackor: Vatten som samlas här fryser lätt när temperaturen sjunker.
  • Landsvägar: Smältvatten från snö rinner över vägen och fryser på natten.

Slutsats

Halkrisken på våren kan vara förrädisk. Det är viktigt att vara medveten om var farorna finns. Broar, viadukter, skuggiga partier och svackor är särskilt utsatta platser. Med rätt fälgar från OCL Brorssons förbättrar du bilens prestanda och hantering. Detta gör körningen säkrare. Håll dig uppmärksam, kör försiktigt och var redo för oväntade isfläckar. Så minskar du risken för olyckor på våren.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.