Hur ska du märka ut last vid körning i mörker?

När du kör med last som sticker ut från ditt fordon i mörker är det viktigt att märka ut den på rätt sätt för att säkerställa att andra trafikanter kan se den och undvika olyckor. Här är vad du behöver veta för att märka ut last korrekt vid körning i mörker.

 

Märkning av last fram och bak

För att tydligt signalera för andra trafikanter att du transporterar last som sticker ut från ditt fordon ska du använda reflexer och belysning enligt följande riktlinjer:

  • Framåt: Använd vita reflexer och vitt ljus. Placera dem så långt ut på lasten som möjligt för att säkerställa att de syns tydligt.
  • Bakåt: Använd röda reflexer och rött ljus. Även här bör de placeras så långt ut på lasten som möjligt.

Det är viktigt att reflexerna och ljusen är placerade så att de syns tydligt från alla vinklar, särskilt i mörka eller dåliga siktförhållanden.

 

Placering av reflexer och belysning

Reflexerna bör vara placerade lågt, nära marknivå, för att reflektera ljus från andra fordons strålkastare. Belysningen ska vara stark nog för att synas på avstånd, men inte så stark att den bländar andra trafikanter.

 

Kontrollera lastens säkerhet

Förutom att märka ut lasten korrekt är det viktigt att säkerställa att den är ordentligt fastsatt och inte kan röra sig under färd. Använd spännband och annan lämplig utrustning för att hålla lasten på plats.

 

Exempel på rätt märkning

Om du till exempel transporterar en lång bräda som sticker ut från ditt takräcke, ska du fästa vita reflexer och en vit lampa på den främre änden av brädan, och röda reflexer samt en röd lampa på den bakre änden. Detta gör att andra förare lätt kan se den utstickande lasten och anpassa sin körning därefter.

 

Användning av rätt utrustning

För att säkerställa bästa möjliga prestanda och säkerhet när du transporterar last, kan du utrusta ditt fordon med robusta och pålitliga fälgar från oclbrorssons.se. Våra fälgar är designade för att ge dig stabilitet och hållbarhet, oavsett vilken typ av last du transporterar.

 

Avslutande ord

Att märka ut last korrekt vid körning i mörker är avgörande för trafiksäkerheten. Använd vita reflexer och vitt ljus framtill, samt röda reflexer och rött ljus baktill på lasten. Se till att reflexerna är lågt placerade och att lasten är säkert fastsatt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att förhindra olyckor och säkerställa en trygg resa för dig och andra trafikanter.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.