När är risken med fartblindhet störst?

Fartblindhet är ett fenomen som kan inträffa när en förare har kört i hög hastighet under en längre tid, och detta kan påverka förmågan att korrekt uppfatta sin faktiska hastighet. Förståelse för när och varför detta sker är avgörande för att förebygga potentiella olyckor.

 

Vad är fartblindhet?

Fartblindhet uppstår när du som förare anpassar dig till höga hastigheter och gradvis tappar känslan för hur snabbt du faktiskt färdas. Detta fenomen leder till att hastigheter som initialt känns snabba, efter en tid upplevs som mycket långsammare. Resultatet blir att du kan missbedöma såväl din egen hastighet som din bromssträcka, vilket ökar risken för olyckor.

 

Risken är störst under dessa förhållanden:

  • Långa sträckor på motorväg: Att köra i hög hastighet på motorvägar, särskilt de som är breda och raka, är det klassiska scenariot där fartblindhet är mest sannolikt. Den monotona miljön och avsaknaden av närliggande referenspunkter gör det lätt att tappa hastighetskänslan.
  • Vid avfart från motorväg: Efter en längre tids höghastighetskörning på motorväg kan det vara svårt att anpassa sig till en lägre hastighet när du tar en avfart. Många förare fortsätter köra för fort utan att vara medvetna om det, vilket kan leda till olyckor i avfarts- och påfartsramper.
  • I nya och tystgående bilar: Moderna bilar är ofta så välisolerade att ljudet från motor och vind knappt tränger in i kupén, vilket kan bidra till en falsk känsla av långsamhet. Högre komfort och mindre vibrationskänsla från vägen kan också minska förarens hastighetsuppfattning.

Hur kan du minska risken för fartblindhet?

Lita på din hastighetsmätare snarare än din "känsla" för hastighet, särskilt när du sänker farten vid avfarter eller när du närmar dig tätbebyggt område.

För att säkerställa tillräckligt avstånd till framförvarande fordon, använd tresekundersregeln. Välj ut en punkt som det framförvarande fordonet passerar och räkna tiden det tar för dig att nå samma punkt. Det bör ta minst tre sekunder.

Ta regelbundna pauser under långfärder för att minska risken för tristess och trötthet, vilket kan försämra din uppmärksamhet och förvärra effekterna av fartblindhet.

Avslutande tankar

Att vara medveten om riskerna med fartblindhet och aktivt vidta åtgärder för att kontrollera din hastighet kan inte bara förbättra din säkerhet utan även säkerheten för alla i trafiken. För dig som är intresserad av fordonsunderhåll och säkerhet kan rätt val av fälgar också spela en stor roll. Besök oclbrorssons.se för att utforska ett brett utbud av fälgar som kan ge din bil både stil och förbättrad prestanda.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.