Vad är tomgångskörning?

Tomgångskörning innebär att fordonets motor är i gång medan bilen står stilla. Detta är en praxis som många bilförare ägnar sig åt av olika skäl, men som också kan ha negativa konsekvenser både för miljön och för fordonet.

 

Varför undvika tomgångskörning?

Att ha motorn i gång utan att köra innebär onödig bränsleförbrukning och utsläpp av avgaser. Tomgångskörning kan leda till utsläpp av skadliga partiklar som kväveoxider, koldioxid och kolmonoxid, vilka påverkar både miljön och människors hälsa negativt. Det sliter också onödigt på motorn och kan leda till ökade underhållskostnader.

 

När sker tomgångskörning oftast?

Vanliga situationer där tomgångskörning förekommer inkluderar när förare väntar på någon eller något, till exempel utanför butiker, skolor, flygplatser eller järnvägsstationer. Andra tillfällen kan vara när föraren försöker värma upp eller kyla ner bilen, eller när bilens batteri behöver laddas medan motorn går.

 

Vad säger lagen om tomgångskörning?

I Sverige regleras tomgångskörning av miljöbalken och lokala föreskrifter som oftast begränsar tomgångskörning till högst en minut, med vissa undantag som trafikljus och köer. Överträdelse av dessa regler kan leda till böter.

 

Undantag från tomgångskörningsregler

Det finns specifika situationer där tomgångskörning är tillåten:

  • Räddningsfordon som brandbilar och ambulanser.
  • Sjuktransporter som behöver driva medicinsk utrustning.
  • Lastbilar som transporterar kylvaror och behöver hålla kylsystemet i gång.
  • Säkerhetsskäl, såsom att driva värme- eller kylsystem.

 

Fälgar och fordonets prestanda

Utöver att minimera tomgångskörning för att skydda miljön och spara på bränsle kan du också förbättra din bils prestanda och utseende genom att investera i nya fälgar. Hos OCL Brorssons hittar du ett brett utbud av fälgar som inte bara förhöjer bilens estetik utan också bidrar till bättre köregenskaper och stabilitet.

 

Tips för att minska tomgångskörning

För att minska tomgångskörning och dess negativa effekter kan du följa dessa råd:

  • Stäng av motorn när du inte behöver köra.
  • Använd start/stopp-system om din bil är utrustad med det.
  • Planera dina resor för att undvika onödig körning.
  • Underhåll ditt fordon regelbundet för att säkerställa att det fungerar effektivt.
  • Undvik att köra på tomgång under längre perioder.

 

Genom att följa dessa tips bidrar du till att minska miljöpåverkan, spara bränsle och förlänga livslängden på din bils motor

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.