Vad ersätter inte trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen är en grundläggande skyddsåtgärd för alla fordon i trafik, men det finns tydliga begränsningar för vad denna försäkring täcker. Förståelse för dessa gränser är avgörande för att säkerställa att du har tillräckligt skydd för ditt fordon och din ekonomi.

 

Gränser för trafikförsäkringens täckning

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla motordrivna fordon som används i trafik och den täcker skador som orsakats av ditt fordon på andra personer och deras egendom. Det är dock viktigt att notera vad den inte täcker:

  • Skador på det egna fordonet: Om ditt fordon får skador i en olycka, ersätts inte dessa skador av trafikförsäkringen. För att täcka dessa skador krävs en halv- eller helförsäkring, även känd som kaskoförsäkring.
  • Stöld, brand, och skadegörelse: Trafikförsäkringen täcker inte skador på ditt fordon som orsakats av stöld, brand, eller skadegörelse. Dessa typer av skador kräver en mer omfattande försäkring som halv- eller helförsäkring.
  • Egendom i fordonet: Förlust eller skada på personliga tillhörigheter som finns i bilen vid tiden för en olycka täcks inte av trafikförsäkringen.

Varför är detta viktigt?

Att känna till dessa begränsningar hjälper dig att förstå behovet av ytterligare försäkringsskydd för att täcka alla potentiella risker du kan stöta på som fordonsägare. Att bara lita på trafikförsäkringen kan lämna dig ekonomiskt sårbar i händelse av omfattande skador på ditt fordon eller förlust av värdefulla personliga tillhörigheter.

 

Åtgärd för att minska riskerna

Medan försäkringsskydd är avgörande för din ekonomiska säkerhet, är fysisk säkerhet lika viktig. En del av att säkerställa ditt fordon är i bästa skick är att ha pålitliga fälgar. Hos OCL Brorssons hittar du ett brett utbud av fälgar som förbättrar både prestanda och säkerheten för ditt fordon. Rätt fälgar kan inte bara förbättra din bilkörningsupplevelse utan också öka effektiviteten i händelse av brådskande manövrering och därmed minska risken för olyckor.

 

Sammanfattning

Trafikförsäkringen erbjuder grundläggande skydd men det är viktigt att komplettera den med en halv- eller helförsäkring för att täcka de områden som trafikförsäkringen inte täcker. Oavsett typ av försäkring är det också kritiskt att hålla ditt fordon i gott skick, vilket inkluderar att ha kvalitetsfälgar. För att se vårt fullständiga utbud av fälgar som kan förbättra både säkerhet och stil på ditt fordon, besök oclbrorssons.se.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.