Vid vilket tillfälle måste du använda blinkers?

Blinkers, eller körriktningsvisare som de även kallas, är en grundläggande men vital del av säker kommunikation i trafiken. Att korrekt signalera dina avsikter med blinkers minskar risken för olyckor och missförstånd på vägen. Här går vi igenom när det är lag på att använda blinkers och hur du kan integrera denna praxis smidigt i din körning, samt vilken roll dina fälgar spelar i fordonets synlighet och säkerhet.

När är du skyldig att använda blinkers?

  • Vid sväng i korsning eller väg: Använd blinkers för att ange att du avser att svänga vänster eller höger vid en korsning, eller när du ska svänga in på en annan väg.
  • Vid filbyte: Oavsett om du byter körfält på en motorväg eller en flerfilig väg, är det viktigt att använda blinkers för att signalera ditt avsikter till andra trafikanter.
  • Vid omkörning: Innan du påbörjar en omkörning bör du använda blinkers för att visa att du kommer att byta körfält. Glöm inte att signalera igen när du återvänder till ditt ursprungliga körfält efter omkörningen.
  • När du lämnar en parkeringsplats eller kör ut från en fastighet: Det är viktigt att signalera när du rör dig från en stillastående position ut i trafiken för att ge andra förare en chans att anpassa sin körning.
  • Vid utkörning från rondell: När du närmar dig din avfart i en rondell, använd blinkers för att ange att du avser att lämna rondellen. Detta är särskilt viktigt då rondeller kan vara förvirrande och farliga vid missförstånd.

Varför är blinkersanvändning så viktig?

Blinkers är inte bara en laglig skyldighet, utan också en del av att vara en ansvarsfull och förutsägbar förare. Genom att tydligt visa dina avsikter hjälper du till att hålla trafiken flytande, smidig och minskar risken för kollisioner och farliga situationer.

 

Integrationen av fälgar för ökad säkerhet

Hos OCL Brorssons erbjuder vi ett brett utbud av fälgar som inte bara förbättrar din bils estetik utan också dess prestanda och säkerhet. Korrekt utvalda fälgar kan förbättra fordonets stabilitet och hantering, vilket är kritiskt i situationer där snabba manövrar krävs, som vid undvikande av olyckor eller under vattenplaning.

 

Din roll i trafiksäkerheten

Att använda blinkers är en enkel men effektiv åtgärd för att öka säkerheten på vägarna. Kom ihåg att säker körning inte bara handlar om att följa regler, utan också om att proaktivt kommunicera med andra trafikanter för att skapa en säkrare trafikmiljö för alla. Oavsett om du navigerar genom tät stadstrafik eller kör på öppna landsvägar, är din användning av blinkers avgörande för både din och andra förares säkerhet.

Besök oss på oclbrorssons.se för att utforska hur våra fälgar kan komplettera din bil och bidra till en säkrare och mer tilltalande körupplevelse. Tillsammans kan vi göra vägarna säkrare.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.