Vilken typ av diesel säljs i Sverige?

 

Svensk diesel: Ett steg mot renare drivmedel

I Sverige säljs dieselbränsle som uppfyller strikta miljökrav för att minimera negativa effekter på hälsa och miljö. Svensk diesel är känd för att vara låg på svavel och skadliga polyaromatiska kolväten, vilket gör den till en av de renaste dieseltyperna på marknaden.

 

Miljöklassad diesel

Sedan 1995 är all diesel som säljs i Sverige av miljöklass 1, vilket innebär att den måste innehålla mindre än 10 milligram svavel per kilogram. Detta bidrar till betydligt lägre utsläpp av partiklar och hälsoskadliga ämnen som kan orsaka luftvägsproblem och andra hälsorisker. Det europeiska bränslekvalitetsdirektivet har liknande krav, men den svenska standarden är striktare när det gäller innehållet av polyaromatiska kolväten.

 

Förnybara blandningar

För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, som står för cirka 30 procent av Sveriges totala utsläpp, blandas ofta traditionell diesel med biodrivmedel. Denna praxis är reglerad av den så kallade reduktionsplikten, där drivmedel som RME (rapsmetylester) och HVO (hydrogenerad vegetabilisk olja) läggs till för att skapa en mer hållbar produkt. År 2021 bestod inblandningen av dessa förnybara drivmedel av upp till 26 %.

 

Dieselstandarder och märkning

I Sverige marknadsförs olika dieselvarianter under benämningarna Diesel B0, B7 och Bx, där siffrorna anger procentuellt innehåll av förnybart material. Diesel B7, till exempel, innehåller 7 procent förnybart innehåll. Dessa produkter uppfyller även den europeiska standarden EN590 och den svenska standarden SS155435 för miljöklass 1.

 

Förnybar diesel och dess fördelar

Förnybar diesel, ofta kallad HVO, produceras från diverse biobaserade råvaror inklusive restprodukter från skogsindustrin och återvunnen matolja. Denna dieseltyp är nästan kemiskt identisk med traditionell diesel, vilket gör den till en "drop-in" lösning som kan användas i befintliga dieselmotorer utan modifikationer. Förnybar diesel erbjuder högre kvalitet och längre hållbarhet än biodiesel och är mindre känslig för kyla.

 

Sambandet mellan dieselbränsle och fälgar

För fordonsägare som fyller sina tankar med dessa miljövänliga dieselbränslen, är det viktigt att också tänka på andra fordonskomponenter som fälgar. På oclbrorssons.se erbjuder vi fälgar som inte bara förbättrar din bils utseende utan också dess prestanda och hållbarhet. Korrekt utformade fälgar kan förbättra ditt fordons effektivitet och minska slitaget på däcken, vilket är särskilt viktigt för fordon som drivs på avancerade dieselbränslen.

 

Avslutande tankar

Medan Sverige fortsätter att leda vägen med dess användning av renare dieselbränslen, spelar varje komponent i ett fordon en roll i att maximera dess prestanda och hållbarhet. Genom att välja rätt typ av diesel och kombinera det med kvalitetsfälgar från oclbrorssons.se, kan du inte bara minska din miljöpåverkan utan också förbättra din körupplevelse.

Fälgfrågor
Peter Norlin
Peter Norlin

Fälgspecialist

Peter Norlin, fälgspecialist på OCL Brorssons. Med mångårig erfarenhet och expertis inom fälgbranschen hjälper Peter kunder att hitta de perfekta fälgarna för deras fordon. För frågor eller konsultationer, vänligen kontakta honom på p.norlin@oclbrorssons.se.